تبلیغات
رمز بازی رمز بازی - رمز بازی sims 2
 

رمز بازی sims 2

نویسنده: nima 001

 

كلید های shift + ctrl + C  رو فشار بدید و در كنسول باز شده رمز های زیر رو قرار بدین.

نتیجه

كد

خارج شدن از چیت كنسول

exit

 

 

دارایی را 1000 واحد افزایش میدهد

Kashing

دارایی را 10000 واحد افزایش میدهد

Rosebud

دارایی را 50000 واحد افزایش میدهد

Motherlode

كاهش گرافیك بازی برای زیاد شدن سرعت بازی

Vsync on/off

Lest you know if any patchs are install

Autopatch on/off

 

 

Turns aging on and off

Aging on/off

Turns off facial bounding limitations

Faceblendlimits

تمام همسایه ها را پاك می كند

Deleteallcharacters

Toggles between tow terrain types

Terrain type

 

() نظرات