تبلیغات
رمز بازی رمز بازی - رمز بازی wwarcraft 3
 

رمز بازی wwarcraft 3

نویسنده: nima 001

 

مAن گشتم و تونستم این رمزها رو از هر جا جمع كنم.((كامله))-قسمت اول. 
ساخت و ساز سریع بناها:warpten
كشتن سریع افراد:locainerpower
نسوز كننده:whosyourdaddy
طلا:keysersoze(500-50000)چوب:leaflttome(500-50000)
سرمایه:greedlsgood(500-50000)
گوشت:pointbreak
تعیین ساعت:daylightsaving(1-24)

در هنگام بازی

Enter
را بزنید و بعد رمز ها رو بزنید و بعد


Enter
را بزنید

 

() نظرات